prev next

Plaggemars Incasso

Plaggemars draagt bij aan de continuïteit van uw onderneming door pro actief en op een maatschappelijk verantwoorde wijze de incasso van uw vorderingen te verzorgen, zowel B2B als B2C, niet alleen in Nederland maar ook internationaal.

Samen met u werkt Plaggemars aan het terugdringen van de DSO en het reduceren van het debiteurenrisico, door u met raad en daad bij te staan in het optimaliseren van uw creditmanagement.