Debiteurenbeheer

  • Plaggemars Incasso Brief (PIB):

        - ingebrekestelling door Plaggemars Debiteurenbeheer

  • Ondersteuning van uw credit management:

        - advisering bij het inrichten van uw aanmaningsprocedure 

        - beschikbaar stellen van aanmaningsteksten

        - nabellen van uw debiteuren