Incasso

  • Nationaal en internationaal;
  • Op bedrijven, instellingen en particulieren;
  • Zowel minnelijk, als via gerechtelijke weg;
  • Plaggemars Speciaal Incasso (PSI):

               - declaraties van de medische branche

               - abonnementsgelden van krant- en tijdschriftuitgeverijen.