Incasso Keurmerk

Het NVI Incasso Keurmerk is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI).

  • Voor opdrachtgevers betekent het Keurmerk dat men de incasso activiteiten uitbesteedt aan een betrouwbare partner, waaraan hoge eisen worden gesteld.
  • Voor debiteuren biedt het Keurmerk waarborg voor een correcte benadering, reële doorbelasting van incassokosten en een onafhankelijke geschillenregeling.

Plaggemars Incasso heeft betrouwbaarheid en kwaliteit  hoog in het vaandel staan en wil dat uitdragen door zich te conformeren aan de criteria van het Incasso Keurmerk. In deze criteria zijn regels en normen vastgelegd waaraan Plaggemars Incasso zich houdt en waarop wordt toegezien door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer. Datum van het laatst afgegeven keurmerkcertificaat is 15 december 2021.

Geïnteresseerd in hetgeen het Incasso Keurmerk exact voor u betekent, klikt u dan op het logo van het Incasso Keurmerk.