Missie & Visie

Wij staan voor een betrouwbare, resultaatgerichte dienstverlening en voor het primair incasseren van vorderingen langs minnelijke weg. Onze kernwoorden zijn: kwaliteit, efficiency, flexibiliteit, maatwerk, servicegerichtheid en creativiteit.

“ Pecunia nervus rerum”;  geld is de zenuw van elke onderneming. Om die reden is een goede samenwerking tussen partijen, w.o. sales, credit management en de externe  incassopartner, van groot belang en leidt dat zondermeer tot een verbetering van de cashflow en de solvabiliteit van uw organisatie.